มี.ค. 17

ขอแจ้งขยายวันและเวลาเปิดบริการ อาคารวิทยบริการ

ขอแจ้งขยายวันและเวลาเปิดบริการ อาคารวิทยบริการ
ระหว่างวันที่ 18 – 31 มีนาคม 2564
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 20.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 17.30 น.

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32913