มี.ค. 29

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดบริการ อาคารวิทยบริการ   ตั้งแต่วันที่ 31  มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

 วัน  เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ปิดทำการ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32932