เม.ย. 02

วันปิดทำการเดือนเมษายน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี
กำหนดวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ เดือนเมษายน 2564

 วันที่   ปิดทำการ
6 เมษายน 2564 วันจักรี
12-15 เม.ย. 2564 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32997