เม.ย. 05

ปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี   ขอแจ้งปิดทำการวันหยุดราชการ   วันที่ 6 เมษายน 2564  เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช    และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์   และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 7 เมษายน 2564

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33000