เม.ย. 09

ขอแจ้งปิดทำการ วันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ขอแจ้งปิดทำการ วันหยุดราชการและวันหยุดพิเศษ
วันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์
ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 เมษายน 2564
 
และจะเปิดทำการตามปกติในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33004