เม.ย. 15

 ขอแจ้งปิดบริการ (กรณีพิเศษ)

ตามประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
 ขอแจ้งปิดบริการ  อาคารวิทยบริการ    ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 เมษายน 2564
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ขออภัยในความไม่สะดวก

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33007