พ.ค. 01

ขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งยกเว้นค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
ตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 26)
📱สามารถสอบถามบริการห้องสมุด และข้อมูลอื่นๆ ได้ตลอดเวลา ผ่านทางไลน์ LINE ID: @988lcdsb

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33097