พ.ค. 24

ขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับการยืม-คืน และสมัครสมาชิก

ขั้นตอนการยืม-คืนและสมัครสมาชิก

4 step  การยืม-คืน และสมัครสมาชิก  มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการยืม- คืนหนังสือเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาใหม่ มีขั้นตอนดังนี้

step 1 สืบค้นหนังสือได้ที่
-ระบบสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ
(www.opac.rmutt.ac.th)
– อาคารวิทยบริการ

step 2 สมาชิกใหม่/ต่อสมาชิก
ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน ชั้น 1
หลักฐาน : บัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา

step 3 การยืมหนังสือมี 2 วิธี
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน
นำบัตรประชาชน หรือ
บัตรประจำตัวนักศึกษา
2. ยืมด้วยตนเองผ่านเครื่องยืม
อัตโนมัติ Self check ชั้น 1 และ ชั้น 3

step 4 การคืนหนังสือมี 2 วิธี
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน
2. คืนหนังสือด้วยตนเองที่ตู้อัตโนมัติ
อาคารวิทยบริการ
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)
– ชำระค่าปรับหนังสือติดต่อบริการยืม-คืน ผ่านแอปธนาคาร (Mobile banking)

เพิ่มเติม บริการยืม-คืน(สมัครสมาชิก) คลิก

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33170