พ.ค. 28

ขอแจ้งหยุดการใช้งานระบบชั่วคราว

 ขอแจ้งหยุดการใช้งานระบบ WALAI Autolib และระบบ Dspace ชั่วคราว เนื่องจากปรับปรุง server    วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เวลา 12.30-15.00 น.
มีผลกระทบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในเวลาดังกล่าว ดังนี้
1. การใช้งาน WALAI Autolib (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ)
2.การสืบค้น www.opac.rmutt.ac.th
3. และทำให้เข้าเว็บ www.research.rmutt.ac.th
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33181