มิ.ย. 01

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

📣ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564 อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี
ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต) ยกเว้นค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564
📱สามารถสอบถามบริการห้องสมุด และข้อมูลอื่นๆ ได้ตลอดเวลา ผ่านทางไลน์ LINE ID: @988lcdsb

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33191