ก.ค. 05

ขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  ขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564   (ยกเว้นค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564)
  • สอบถามบริการห้องสมุด  การชำระค่าปรับส่งคืนหนังสือ การสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ สืบค้นฐานข้อมูล e-Resources และข้อมูลอื่นๆ  ระหว่างปิดบริการผ่านทางไลน์ LINE ID: @988lcdsb

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33276