ก.ค. 16

CRCnetBASE ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 👉CRCnetBASE ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book ) จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ครอบคลุมเนื้อหา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย นิติเวชศาสตร์ การเกษตร สาธารณสุข ฯลฯ
👍แสดงเนื้อหาในรูปแบบ PDF File เพิ่ม Collection 2010 (April) – 2011 (March)– Full Text มีหนังสือมากกว่า 6,000 รายการ สามารถ save, copy, print ได้ สามารถโหลด Citation ได้  🌐สามารถใช้งานได้ที่ https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=9039

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33312