ส.ค. 02

ขยายวันเปิดบริการ

📣ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการออกไปจนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564
ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ
📍อาคารวิทยบริการ
📍ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)
📍อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)
ออกไปจนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33358