ส.ค. 03

การเข้าใช้งานฐานข้อมูล Turnitin

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์นักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องการใช้งานโปรแกรม Turnitin ภายใต้  Class ID ของห้องสมุด เพื่อส่งตรวจผลงานด้วยตนเอง สามารถติดต่อขอ Class ID ในการเข้าใช้งานได้   รายละเอียดคลิก  

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33371