ส.ค. 18

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล

บริการ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ   เข้าใช้นอกเครือข่ายผ่านระบบ VPN ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

VPN-RMUTT Service  คลิก

ที่มา : คู่มือใช้งานฐานข้อมูล เพิ่มเติม

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33417