ก.ย. 06

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวันที่ 19 กันยายน 2564

  • อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี
  • ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)

ยกเว้นค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 19 กันยายน 2564
สามารถสอบถามบริการห้องสมุด และข้อมูลอื่นๆ ได้ตลอดเวลา ผ่านทางไลน์ LINE ID: @988lcdsb

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33457