ก.ย. 08

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
📌อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี
📌ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)
📍ยกเว้นค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
📱สามารถสอบถามบริการห้องสมุด และข้อมูลอื่นๆ ได้ตลอดเวลา ผ่านทางไลน์ LINE ID: @988lcdsb

ออกแบบ : งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33460