ก.ย. 21

เปิดบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ผ่านไลน์ ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี
ขั้นตอนการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ผ่านไลน์ ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี
ขั้นตอนการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์

 1.  แอดไลน์ RMUTT Library   LINE ID: @988lcdsb
 2. เลือกเมนูยืม-คืนทรัพยการสารสนเทศ  หรือคลิก ลงรายการ
 3. เลือกยืมออนไลน์ กรอกข้อมูลการยืมและรายการหนังสือ
  – สืบค้นรายการหนังสือได้ที่ http://www.opac.rmutt.ac.th/
 4.  ติดต่อรับหน้งสือ ด้วยตัวเองตามที่ระบุ
  –  สถานที่ : อาคารวิทยบริการ และ ศูนย์บริการความรู้ (CKC รังสิต)
  – กำหนดวันรับ : วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ เวลา 14.00-15.00 น.

–  ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ (ผู้ใช้บริการชำระค่าใช้จ่ายเอง)

 • กรณีหนังสือหาย ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าเสียหายตามราคาหนังสือ รวมค่าขึ้นทะเบียนทำรายการหนังสือใหม่จำนวน 50 บาท
 •  ช่องทางการคืนหนังสือ  ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ
  อาคารวิทยบริการ   /  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)
 •  ศูนย์บริการความรู้  (CKC รังสิต)  ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อาคารวิทยบริการ  งานบริการยืม-คืน  โทร. 0 2549 3643

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33508