ต.ค. 05

เปิดบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ผ่านไลน์RMUTT Library

📣📔📕  เปิดบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ผ่านไลน์ RMUTT Library
✅4 ขั้นตอนการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์
1️⃣แอดไลน์ RMUTT Library LINE ID: @988lcdsb
2️⃣เลือกเมนูยืม-คืนทรัพยกรสารสนเทศ
3️⃣เลือกยืมออนไลน์ กรอกข้อมูลการยืมและรายการหนังสือ
4️⃣ติดต่อรับหน้งสือ ด้วยตัวเองตามที่ระบุ
📔อาคารวิทยบริการ และ ศูนย์บริการความรู้ (CKC รังสิต)
📔ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ (ผู้ใช้บริการชำระค่าใช้จ่ายเอง)
📱สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางไลน์ ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี
RMUTT Library LINE ID: @988lcdsb

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33555