พ.ย. 11

เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

อาคารวิทยบริการ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
📣การเข้าใช้บริการภายในอาคาร
1. ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม
2. แสดงผลตรวจต่อเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการ

วันและเวลาเปิดบริการ
  •  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
  • วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.

และได้เปิดบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศออนไลน์ ผ่านไลน์ ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี RMUTT Library LINE ID: @988lcdsb

ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33620