พ.ย. 16

การเข้าใช้บริการเพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

การเข้าใช้บริการอาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
📌วัน/เวลา เปิดทำการ
✅วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
✅วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
📌การเข้าใช้บริการภายในอาคาร
✅ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม
✅ แสดงผลตรวจต่อเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการ
“ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”
 อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ
ออกแบบโดย: งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33677