พ.ย. 17

บริการลงทะเบียนการใช้งานอีเมล์ และรีเซ็ตรหัสผ่านอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (E-mail RMUTT)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการลงทะเบียนการใช้งานอีเมล์ และรีเซ็ตรหัสผ่านอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (E-mail RMUTT) ผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มทร.ธัญบุรี
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.arit.rmutt.ac.th/2021/05/05/e-mail/

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33687