พ.ย. 24

ขอแจ้งการใช้งานฐานข้อมูลไม่ได้ชั่วคราว

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้บริการฐานข้อมูลได้ให้บริการฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL), ACM Digital Library, Web of Science, ProQuest Dissertation & Theses Global
  • ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการต่ออายุการบอกรับทำให้ฐานข้อมูลไม่สามารถเข้าใช้งานได้ หากสามารถใช้งานได้แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33716