พ.ย. 26

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Team

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team

  • โครงการอบรมการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin ในรูปแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.00น.
  • โครงการอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20 ในรูปแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00น.

ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564
ช่องทางลงทะเบียนwww.regtraining.rmutt.ac.th (นักศึกษาเข้าระบบด้วย Internet Account ของมหาวิทยาลัยฯ)
สอบถามข้อมูล : โทร. 0 2549 3658 (ในวันและเวลาราชการ)  Line ID : @261pxuhc หรือคลิก https://lin.ee/3Tumfzclz

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33734