พ.ย. 29

เปิดให้บริการ ฐานข้อมูลTurnitin เป็นฐานข้อมูลช่วยตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์ 

อาคารวิทยบริการ เปิดให้บริการ ฐานข้อมูลTurnitin เป็นฐานข้อมูลช่วยตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์  ให้บริการสำหรับอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ติดต่อสอบถามผ่านทาง LINE ID : @261pxuhc

ฐานข้อมูลTurnitin  ฐานข้อมูลช่วยตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์  บริการสำหรับอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ หรือนักศึกษาที่ต้องการใช้งานภายใต้ Class ของห้องสมุด สามารถติดต่อขอ Class ID ในการสมัครใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3  อาคารวิทยบริการ หรือผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33808