ธ.ค. 01

แจ้งกำหนดวันปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  แจ้งกำหนดวันปิดทำการ ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2564   เนื่องในวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33859