ธ.ค. 15

แจ้งปิดปรับปรุงระบบจองห้องออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี แจ้งปิดปรับปรุงระบบจองห้องออนไลน์  วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564   ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น.   จะไม่สามารถจองห้องในเวลาดังกล่าวได้  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ระบบจองห้องออนไลน์  : https://bookingroom.rmutt.ac.th 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=34158