ธ.ค. 17

การเข้าใช้บริการอาคารวิทยบริการ

🎉การเข้าใช้บริการอาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
📌วัน/เวลา เปิดทำการ
✅วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
✅วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
📌การเข้าใช้บริการภายในอาคาร
✅ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม
✅ แสดงผลการฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการ
และได้เปิดบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศออนไลน์ ผ่านไลน์ ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี RMUTT Library LINE ID: @988lcdsb
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=34163