ธ.ค. 23

ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งกำหนดการปิดทำการ ดังนี้ 28 ธันวาคม 2564               ปิดทำการเวลา 12.00 น. (กรณีพิเศษ)

วันปิดทำการวันหยุดราชการ – เทศกาลปีใหม่
31    ธันวาคม 2564               วันสิ้นปี
1 – 3 มกราคม 2565              วันขึ้นปีใหม่

เปิดทำการตามปกติวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565  

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=34166