ธ.ค. 24

ขอแจ้งเวลาปิดทำการ(กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ปิดทำการ เวลา 12.00 น.
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการงานราชมงคลสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขออภัยในความไม่สะดวก

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=34178