ม.ค. 03

ขอแจ้งปิดทำการ (กรณีพิเศษ)

📣 ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
📣 ขอแจ้งปิดทำการ  อาคารวิทยบริการ   ตั้งแต่วันที่ 4-7 มกราคม 2565
 ตามประกาศสำนักฯ    ณ วันที่ 3 มกราคม 2565

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=34197