ม.ค. 05

ขยายการชำระค่าปรับหนังสือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  แจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ   อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี    และศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)
ยกเว้นค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 4-17 มกราคม 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม LINE ID: @988lcdsb

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=34201