ม.ค. 14

แจ้งปิดทำการวันเสาร์-วันอาทิตย์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ปิดทำการวันเสาร์และวันอาทิตย์   มีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม LINE ID: @988lcds

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=34227