ม.ค. 17

ประกาศแจ้งวันและเวลาเปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งวันเปิดทำการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
เปิดทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 16.30 น.
ปิดทำการ : วันเสาร์-วันอาทิตย์

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=34231