พ.ค. 09

อบรมบรรณารักษ์ยุคใหม่ Cybrarian

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์สู่ e-Librarians ให้กับบุคลากรของสำนักฯ วิทยากรคุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ เจ้าของบล็อก libraryhub เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องราชมงคลเธียเตอร์ อาคารวิทยบริการ 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=4860

6 comments

1 ping

Skip to comment form

  • Ylibraryhub on พฤษภาคม 11, 2011 at 1:38 am

  เยี่ยมไปเลยครับ

  • Ylibraryhub on พฤษภาคม 18, 2011 at 12:17 pm

  อัพเดทบทสรุปและสไลด์ให้แล้วนะครับ โทษทีช้าไปหน่อย http://www.libraryhub.in.th/2011/05/18/summary-training-skill-for-librarian-change-to-elibrarian/

  • pluemchit on พฤษภาคม 19, 2011 at 9:53 am

  ขอบคุณมากคะ

  • pluemchit on พฤษภาคม 19, 2011 at 9:53 am

  @ Ylibraryhub
  ขอบคุณมากคะ

  • somjai on มิถุนายน 22, 2011 at 8:16 pm

  ดีมากคะ

  • Yaowaluk Sangsawang on มิถุนายน 26, 2011 at 4:11 am

  การจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ได้รับประโยชน์มาก ทำให้ทราบแนวทางในการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น โดยใช้ Facebook ที่เป็น Social Network ยอดนิยมนั้น สามารถนำมาทำกิจกรรมร่วมในกลุ่มนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ได้พร้อมเก็บค่าสถิติที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ในเรื่องความสามารถที่บรรณารักษ์ควรมีในปัจจุบัน เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีควรปฏิบัติอย่างไร และแนวทางการนำความรู้มาใช้งานให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

Comments have been disabled.