Oct 12

21 กันยายน วันสันติภาพโลก

วันสันติภาพโลก เพื่อนๆรู้กันใช่มั๊ยว่าวันที่ 21 กันยายน ของทุกปีเป็น
วันสันติภาพโลกเป็นโอกาสดีที่เราจะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสันติภาพและความขัดแย้ง นับแต่การทำงานของกลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงทั่วโลก

นายอังรี ดูนังต์ ผู้ก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า นายอังรี ดูนังต์ เป็นบุคคลแรกที่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี พ.ศ. 2444 ในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพ เมื่อเขาพบเห็นภาพความสะเทือนใจของเหยื่อสงครามบนสมรภูมิรบที่เมืองซอลเฟอริ โน ในอิตาลี จนก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากภัยสงคราม นำมาสู่การลงนามในอนุสัญญาเจนีวาของนานาประเทศ นับแต่นั้น “เครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นขาว” หรือ “กาชาด” ก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรอิสระที่ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบความทุกข์ยาก เพื่อเหตุผลด้านมนุษยธรรมเพียงอย่างเดียว สมาชิก 194 ประเทศทั่วโลกได้เข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาเจนีวา เกือบทุกประเทศจัดตั้งสภากาชาดในประเทศของตนเอง

ประเทศไทย สภากาชาดไทยพัฒนางานบริการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์ ด้านอาหารและที่พักให้แก่ผู้ลี้ภัยสงคราม งานบริการด้านการแพทย์ในชนบท และการเชื่อมสายสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวที่พลัดพรากจากกันเนื่องจากภัย ฉุกเฉินต่างๆซึ่งปีนี้จะมีการแสดงและนิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองวันสันติภาพโลก ที่ศูนย์ประชุมองค์กรสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ และมีการยืนไว้อาลัยเพื่อระลึกถึงสันติภาพเป็นเวลาหนึ่งนาที หากท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมงานดังกล่าว    โปรดระลึกถึง นายอังรี ดูนังต์ ผู้ริเริ่มแนวความคิดเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรกาชาดและความพยายามของเขาที่จะทำ โลกนี้มีมนุษยธรรมและสันติภาพมากขึ้นเชื่อว่าเราทุกคนคงอยากให้ใน 365 วันเกิดสันติภาพทุกๆวัน เพราะสันติภาพจะนำมาซึ่งความสงบสุข

Last Updated ( Wednesday, 03 October 2007 )

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=719