ธ.ค. 21

ออกแบบเวกเตอร์กราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ Illustrator CS5 สำหรับผู้เริ่มต้น

ผู้แต่ง : ปิยะ นากสงค์

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2554

บรรณลักษณ์ : 300 หน้า

ISBN :  9786167342658

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 385 ป621อ

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้ได้ รวบรวมเอาวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งเทคนิคการสร้างงานกราฟฟิกด้วย Illustrator CS5 อย่างกระชับเข้าใจง่าย โดยจะนำเสนอตั้งแต่หลักการสร้างงานกราฟิก และการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ควรทราบก่อนเริ่มต้นออกแบจริง เมื่อถึงขั้นตอนการออกแบบ จึงนำเสนอเนื้อหาทีละขั้นตอนตามการสร้างชิ้นงาน ตั้งแต่เริ่มวาดภาพ ใส่ข้อความ เทคนิคการสร้างงาน สุดท้ายจึงแนะนำวิธีพิมพ์งานกราฟิกหากท่านเป็นอีกหนึ่งที่สนใจทางด้านการออก แบบ หนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นสำหรับก้าวไปเป็นนักออกแบบกราฟิกมือ อาชีพในอนาคต


 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=8603