ธ.ค. 21

Microsoft Excel 2010 สำหรับผู้เริ่มต้น

ผู้แต่ง : อัมรินทร์ เพ็ชรกุล

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2554

บรรณลักษณ์ : 240 หน้า

ISBN :  9786167342849

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : QA 76.76.E92 พ553ม

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้ครบถ้วนกับการใช้ งาน Excel 2010 ตั้งแต่การทำงานกับข้อมูลในตารางการตกแต่งตารางงาน สร้างกราฟข้อมูลแบบต่างๆ การคำนวณข้อมูลด้วยสูตรและฟังก์ชั่น รวมถึงการจัดการข้อมูลในปริมาณมาก ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด ถ่ายทอดเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และภาพประกอบชัดเจน สามารถปฏิบัติตามได้ทันที สำหรับผู้ที่กำลังมองหาหนังสือการใช้งาน Excel 2010 ที่เรียนรู้ได้ง่ายๆ ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=8611