ม.ค. 25

บริการจองห้อง Discussion Room

อาคารวิทยบริการ เปิดให้บริการจองห้อง Discussion Room   สำหรับสมาชิกห้องสมุด  ท่านที่มีความประสงค์จองห้องเพื่อใช้ติวหนังสือ หรือจัดประชุมกลุ่มย่อย  สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 2  ชั้น 3 และ ชั้น 4  สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2549-3653

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=9600