ม.ค. 31

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย”สีสันมทร.ธัญบุรี (Colors of RMUTT)”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอเชิญผู้ที่รักในการถ่ายภาพ ร่วมประกวดภาพถ่าย “ สีสัน มทร.ธัญบุรี (Colors of RMUTT)ชิงเงินรางวัล กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงเวลา 16.30 น. ประกาศผลวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ในกิจกรรม RMUTT LOVE University  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคารวิทยบริการ โทรศัพท์ 02 549 3636 สมัครเข้าร่วมประกวด>>คลิก หรือเว็บไซต์ห้องสมุด www.library.rmutt.ac.th

รางวัล  ดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล                                                                      เงินรางวัล 2,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   จำนวน 1 รางวัล                                  เงินรางวัล  1,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 4 รางวัล ๆ ละ 500 บาท รวมเงินรางวัล 2,000 บาท
 4. รางวัล popular vote         จำนวน  1 รางวัล                                   เงินรางวัล 1,000 บาท
  รวมทั้งสิ้น 6,000 บาท

กติกาการประกวดภาพถ่าย
รางวัลลำดับที่ 1-3
มีรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้

 • ผลงานภาพถ่ายที่สื่อให้เห็นถึงสีสันภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “Colors of RMUTT
 • คุณสมบัติผู้เข้าประกวด นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่เกินท่านละ 2 ภาพ
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล โดยสามารถปรับแต่งเติมสี (Process) ได้โดยไม่ผิดไปจากความจริงตามธรรมชาติเกินไป
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถ่ายโดยผู้ส่งเข้าประกวดเท่านั้น และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะหรือเคยได้รับรางวัล จากการประกวดใดๆ มาก่อน
 • ระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์แอดเดรส  ของผู้ถ่ายภาพ ชื่อภาพ แนบมาพร้อม CD ไฟล์ภาพต้นฉบับที่บันทึกเป็น jpg พร้อมสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (สมัครออนไลน์)
 • ภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งประกวดเป็นสิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพด้วยตนเอง ณ เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี และต้องส่งภาพให้ทันตามกำหนด ซึ่งอย่างช้าที่สุด ต้องภายในเวลา 16.30 น. ในวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์เข้ารับรางวัลสูงสุด 1 รางวัล

รางวัล popular vote รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้

 • รายละเอียดส่งผลงานเหมือนกับรางวัลลำดับที่ 1 – 3
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกคน ต้องโพสรูปไว้ใน Fanpage ของห้องสมุด มทร.ธัญบุรี http://www.facebook.com/RMUTT.Library  ผู้ชนะรางวัล popular vote ดูจากคะแนนการกดถูกใจมากที่สุด ใน 1 การโพสรูป ไม่คิดรวมรูปอื่น ๆ เท่านั้น ระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์แอดเดรส ของผู้ถ่ายภาพ ไว้ในภาพด้วย ส่งลิงค์ของรูป คลิก

หมายเหตุ  รายละเอียดของกติกาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=9781