บริการอิเล็กทรอนิกส์

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=2054

News Clipping

News Clipping คือ บริการคลิปปิ้งข่าวออนไลน์ (กฤตภาคข่าว) โดยการตัดข่าวที่น่าสนใจจากหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ โดยมีการระบุแหล่งที่มาของหนังสือพิมพ์ เช่น ฉบับที่ วันที่ข่าว หัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพประกอบ (ถ้ามี) เป็นต้น โดยรวบรวมและจัดเก็บไว้ให้บริการผ่านฐานมูลออนไลน์ ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon e-library) เป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ในรูปแบบของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท iQNewsClip เป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ตัดข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ นิวส์เซ็นเตอร์ (Newscenter) เป็นบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเนื้อหาหลากหลายจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศกว่าสองร้อยแหล่ง สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 15 ปี …

ฐานข้อมูลสู่ธุรกิจ

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีบทบาทในการให้บริการรัจจดทะเบียนนิติบุคคล การให้บริการข้อมูลกำกับดูแลธุรกิจและส่งเสริมพัฒนา กรมฯได้ดำเนินโครงการฐานข้อมูลและวิเคราะห์ธุรกิจในเชิงลึกเพื่อสร้างคุณค่าของข้อมูลให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจตลอดจนเพิ่มศักยภาพละเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจดำเนินธุรกิจหรือขยายธุรกิจหรือขยายการลงทุนต่อ สามารถค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.dbd.go.th > บริการทางอินเทอร์เน็ต > ฐานข้อมูลสู่ธุรกิจ คลิ๊กที่รูปหากต้องการเข้าหน้า Login คลิ๊กที่รูปหากต้องการเข้าหน้า Login

นิตยสารออนไลน์

1. ไมโครคอมพิวเตอร์ นิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์ ข่าวสาร บทความทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีสารบัญของนิตยสารฉบับล่าสุด และอ่านบทความฉบับย้อนหลัง 2. พีซี แม็กกาซีน : PC Magazine นิตยสารที่ให้ความรู้ และบทความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3. เฮลทูเดย์ นิตยสารสุขภาพ สำหรับผู้ใส่ใจในสุขภาพ คับคั่งด้วยบทความทั้งเรื่องสุขภาพ ความงาม คุณภาพชีวิต และเรื่องราวอีกนานาสารพัน 4. พัฒนาเทคนิคศึกษา วารสารเกี่ยวกับการศึกษา 5. ฟอร์มูลา นิตยสารฟอร์มูลา เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ เรื่องเด่นประจำฉบับ รอบรู้เรื่องรถ ราคารถ และข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ 6. ออฟโรด นำเสนอเกี่ยวกับรถออฟโรด 7. เส้นทางเศรษฐี นิตยสารเส้นทางเศรษฐี กำหนดออกรายเดือน เสนอข่าวสาร สาระ ช่องทางการสร้างอาชีพ ตัวอย่างการสร้างอาชีพ ตัวอย่างการสร้างอาชีพของผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมาแล้ว และแนะแนวอาชีพ 8. บ้านและสวน นิตยสารบ้านและสวน สาระความรู้สำหรับคนรักการตกแต่งบ้าน และการจัดสวน รวมสาระความรู้พร้อมเทคนิคการตกแต่งอย่างง่าย ๆ สไตล์ …

สารสนเทศภาครัฐ

รายการ : เอกสารรายงานเชิงสถิติ หน่วยงาน  : สำนักงานสถิติแห่งชาติ …………………………………………………………………………………………………………………………… รายการ     : ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงาน  : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ …………………………………………………………………………………………………………………………… รายการ     : ราคาสินค้า หน่วยงาน  : กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ …………………………………………………………………………………………………………………………… รายการ     : สารสนเทศด้านสังคมเศรษฐกิจและงานวิจัย หน่วยงาน  : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) …………………………………………………………………………………………………………………………… รายการ     : คลังข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงาน  : ธนาคารแห่งประเทศไทย …………………………………………………………………………………………………………………………… รายการ     : สารสนเทศตลาดทุน หน่วยงาน  : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย …………………………………………………………………………………………………………………………… รายการ     : สถิติแรงงาน หน่วยงาน  : กระทรวงแรงงาน …………………………………………………………………………………………………………………………… รายการ     : ข้อมูลส่วนราชการไทย หน่วยงาน  : …

ห้องเรียนออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระบบการเรียนการสอนแบบ e-Learning ได้เริ่มต้นทดลองในการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต ซึ่งการเรียนการสอนแบบใหม่นี้ จะไม่จำกัดอยู่แค่เพียงในห้องเรียน   แต่เป็นการเรียนการสอนสำหรับ ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา https://dlearn.rmutt.ac.th และยังมีแหล่งเรียนรู้จากภายนอก อีกหลายแห่งที่น่าสนใจเช่น ห้องเรียนออนไลน์ จากภายนอก

4 comments

Skip to comment form

  1. ต้องค้นหาข้อมูล

  2. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือสุภาพสตรีของผู้ผลิตสินค้าชุมชนหนึ่งตำลงหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตจังหวัด
    ปทุมธานี

  3. หาข้อมูลวิจัย

  4. ต้องการหาข้อมูล

Leave a Reply