Category: ข่าวห้องสมุด

ธ.ค. 03

กำหนดวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอา …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32569

พ.ย. 18

ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ วันหยุดราชการพิเศษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการ เนื่ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32531

พ.ย. 16

แจ้งกำหนดส่งคืนหนังสือ ภาคการศึกษาที่1/ 2563

กำหนดส่งคืนหนังสือ ภาคการศึกษาที่1/ 2563 กำหนดส่งคืนหนั …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32504

ต.ค. 08

หนังสือมาใหม่

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32303

ก.ย. 23

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลั …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32202

ต.ค. 11

วันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการเน …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31012

ก.ย. 25

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป  ลงทะเบียนเข …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30927

ส.ค. 05

ขอแจ้งเลื่อนการอบรมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Zone)

แจ้งเลื่อนวันอบรม “โครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30734

ก.พ. 23

บริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง

อาคารวิทยบริการ เพื่อจุดบริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัต …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29889

ต.ค. 30

ขยายเวลาเปิดบริการชั้น 1-ชั้น 4 และDiscussion Room

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขยายเวลาเปิดให้บ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29708