Category: กิจกรรม

ส.ค. 05

ขอแจ้งเลื่อนการอบรมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Zone)

แจ้งเลื่อนวันอบรม “โครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30734

ก.ค. 26

จัดอบรมแนะนำการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่น WALAI AutoLib

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม2562 สำนักวิทยบริและเทคโนโลยีสารส …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30690

ก.ค. 09

โครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ English zone

ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากุล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริก …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30605

มิ.ย. 19

ขอเชิญนักศึกษามทร.ธัญบุรี ร่วมโครงการ HANDMADE MAKET RMUTT

ขอเชิญนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30479

ต.ค. 09

ขยายพื้นที่เปิดบริการทุกชั้น เป็นกรณีพิเศษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งขยายเวลาเปิดพ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29617

ต.ค. 09

กิจกรรม Science Show วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29561

ต.ค. 03

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโน …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29387

ก.ย. 28

ขอเชิญชมนิทรรศการเรียนรู้ปฏิบัติการนักสืบราชการลับ SPY  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=28999

ก.ย. 28

ต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.นครินทร์  ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการแ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29142

ก.ย. 04

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการแล …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29444