Tag: คอมพิวเตอร์กราฟิก

Jan 23

Solidworks ออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม

ผู้แต่ง : จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ พิมพ์ครั้งที่ : 2 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2555 บรรณลักษณ์ : 192  หน้า ISBN :  9789743653001 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 385 จ138ซ เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือ Solidworks ออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม เป็นโปรแกรมหลักในงานออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม 3 มิติ ที่มีความสามารถสูงและใช้งานงานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะขึ้นรูปชิ้นงานเป็น Solid หรือ Surface มีเครื่องมือที่รองรับเป็นอย่างดีช่วยให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การใช้คอมพิวเตอร์กับงานวิศวกรรม พื้นฐานการใช้โปรแกรม Solidworks สร้างชิ้นงาน การสร้างชิ้นส่วน 3 มิติ แบบเป็นขั้นตอน การประกอบชิ้นส่วน การสร้างภาพฉายแบบต่างๆ การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นส่วนด้วย Solidworks …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=15783

Dec 19

เขียนแบบงานวิศวกรรมและสถาปัตย์ด้วย AutoCAD 2013 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ชัชวาล ศุภเกษม พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2555 บรรณลักษณ์ : 421 หน้า ISBN :  9786162041563 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 385 ช358ข เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้เป็นการเรียนรู้ด้วยวิธีธรรมชาติโดยลงมือปฏิบัติตามตัวอย่างงานจริงแบบทีละขั้นตอน เสริมด้วยเทคนิคและเคล็ดลับการเขียนแบบระดับมืออาชีพ ครอบคลุมงานเขียนแบบทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ จัดองค์ประกอบแบบก่อนส่งพิมพ์ด้วยเลย์เอาต์ วิธีทำงานกับงานแบบหลานสเกล สร้างเทพเพลทแบบสมบูรณ์สำหรับงานเครื่องกลและสถาปัตย์ การใช้คำสั่งหมวด DRAW และ MODIFY อย่างละเอียด การเขียนโปรแกรม AutoLISP / Visual LISP เบื้องต้นเพื่อช่วยลดเวลาการทำงาน การคำนวณสเกล Hatch และการคำนวณขนาดอักษรพร้อมตารางที่ค่าสเกลต่างๆ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=14901

Mar 28

Magazine design with Adobe InDesign CS5 สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์แบบฉบับมืออาชีพ

ผู้แต่ง : จุฑามาศ มโนสิทธิกุล พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์, 2554 บรรณลักษณ์ : 304 หน้า ISBN :  9786167379180 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : Z 253.532.A34 จ628ม เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนประกอบด้วย แนวคิดการออกแบบนิตยสาร เบื้องต้นการใช้โปรแกรม InDesing การทำงานกับตัวหนังสือ Grids, Guides และ Table การทำงานกับรูปภาพและกราฟิก การสร้างรูปแบบต่างๆ (Styles) การสร้าง Template การจัด Layout การใช้งาน Library และ Book  เนื้อหาเข้าใจง่าย พร้อมด้วยภาพประกอบอย่างชัดเจนทุกขั้นตอน

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=10956

Feb 03

3ds Max 2010 new basic

ผู้แต่ง : ปิยะบุตร สุทธิดารา พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2554 บรรณลักษณ์ : 368 หน้า ISBN :  9786162001543 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 385 ป621ส เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้สนับสนุนขั้นตอนการทำงานด้วยเครื่องมือและฟังก์ชันใหม่ๆ ของโปรแกรมอย่างเต็มที่ สารมารถเรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานการสร้างงาน 3 มิติ ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงใช้งานจริง กับหนังสือแบบ Visual Guise ที่ใช้ภาพประกอบทุกขั้นตอน พร้อมตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับประยุกต์ใช้งาน 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=9986

Apr 07

How to 3Ds Max 9-200x 3D character animation : pro’s techniques

ผู้แต่ง : ปรีชาวุฒิ นิรมร พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2553 บรรณลักษณ์ : 318 หน้า ISBN :  978-616-72-9622-7 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TR 897.7 ป469ฮ เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้จะเป็นผู้ช่วยที่ดีต่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้คำสั่งที่ไม่ยุ่งยาก สร้างผลงานการ์ตูนแอนิเมชั่นให้น่ารักสวยงาม ด้วยเนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย บทที่ 1 เครื่องมือและพื้นฐานการสร้างรูปทรง บทที่ 2 การเตรียมภาพอ้างอิงตัวการ์ตูน บทที่ 3 การปั้นขึ้นรูปตัวการ์ตูน บทที่ 4 สีสันและลวดลายบนตัวการ์ตูน บทที่ 5 การใส่โครงกระดูกให้ตัวการ์ตูน บทที่ 6 การสร้างพื้นที่และบรรยากาศ บทที่ 7 การสร้างเคลื่อนไหวให้ตัวการ์ตูน บทที่ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=4581

Feb 24

ง่ายใช่เลย! เคล็ดลับ Photoshop CS4 ฉบับเผยกลวิธีใช้ Photoshop ให้เป็นแบบทันใจ

ผู้แต่ง : เอกเทพ  ภักดีศิริมงคล พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 บรรณลักษณ์ : 263 หน้า ISBN :  978-974-03-2572-7 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 385 อ875ง เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้เจาะประเด็นหลักและเผยเคล็ดลับที่จะช่วยให้ผู้เริ่มต้นฝึกใช้ Photoshop สามารถเข้าใจวิธีการใช้โปรแกรมได้ง่ายๆ ทดลองสร้างสรรค์ผลงานต้นฉบับงานพิมพ์ได้ด้วยตนเองทันที นอกจากนี้ในหนังสือยังได้เพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและงานพิมพ์ไว้ครบครันเป็นความรู้ที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมด้านงานออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น เรื่องตัวอักษร การใช้สี วิธีผสมสี การเลือกใช้กระดาษ ระบบการพิมพ์ เทคนิคการพิมพ์ ฯลฯ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=3973

Feb 24

SolidWorks essentials & tutorials

ผู้แต่ง : ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ มลคล ทองเล็ก พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 บรรณลักษณ์ : 350 หน้า ISBN :  978-974-03-2665-6 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 385 ช494ซ เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือ SOLIDWORKS ESSENTIALS & TUTORIALS ของ ผศ.ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ ฉบับนี้ ถือว่าเป็นหนังสือที่สมบูรณ์แบบฉบับหนึ่ง โดยมีการสื่อสารอย่างเป็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ทั้งยังครอบคลุมการทำงาน ตั้งแต่ระดับ Basic จนถึงระดับ Advance โดยตัวอย่างต่างๆ ที่จัดไว้ให้ในหนังสือ ก็สามารถนำไปประยุกต์เป็นรูปแบบการทำงาน เพื่อนำไปใช้ในงานจริงได้ต่อไปอีกด้วย

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=3967

Aug 19

คู่มือ Photoshop CS4 Professional guide : ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : เกียรติพงษ์  บุญจิตร พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : นนทบุรี : ไอดีซี, 2552 บรรณลักษณ์ : 504 หน้า ISBN :  978-974-9749-86-9 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : T 385 ก854ค เนื้อหาโดยสังเขป Photoshop CS4 ได้ปรับปรุงการใช้งานให้ครอบคลุมรูปแบบการทำงานที่หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพของเครื่องมือต่างๆ ให้ใช้งานได้สะดวก และให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมขึ้นด้วย ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้อัดแน่นเนื้อหาการใช้งาน Photoshop CS4 ที่ครบถ้วนที่สุด ทั้งการใช้งานคำสั่งพื้นฐาน ไปจนถึงการใช้งานแบบเจาะลึก รวมถึงการใช้งานฟีเจอร์ 3D ของ Photoshop CS4 Extended ที่สามารถขึ้นรูปทรง 3 มิติ และการจัดแสงได้อย่างสมจริง กับเนื้อหาที่อัดแน่นกว่า 500 หน้า และวิดีโอสอนการตกแต่งภาพกว่า 20 …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=316