Tag: ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)

Mar 28

คู่มือ mac OS X Lion ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : นนทบุรี : ไอดีซี, 2554 บรรณลักษณ์ : 340 หน้า ISBN :  9786162001932 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : QA 76.76.O63 จ575ค เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือ Mac OS X Lion  มีเนื้อหาที่ได้รับการปรับปรุงจาก Mac OS X Snow Leopard กว่า 250 รายการ เกี่ยวกับการติดตั้งแอพพลิเคชันผ่านทาง App Store รองรับการใช้งานแบบ Multi-Touch Gestures ช่วยให้ควบคุมเครื่องด้วยนิ้วในลักษณะต่างๆ พร้อมการทำงานในโหมดเต็มจอภาพแบบ Full Screen แนะนำ Mission Control …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=10968

Feb 03

คู่มือ Window 7 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ณัฐภูมิ ปิยบุปผชาติ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : นนทบุรี : ไอดีซี ฯ, 2554 บรรณลักษณ์ : 677 หน้า ISBN :  9786162001635 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : QA 76.76.O63 ณ342ค เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือนี้ครบทุกการใช้งาน Windows 7 ในเล่มเดียว ที่เจาะลึกเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ Windows 7 พร้อมอัพเดต Service Pack 1 ภายในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน ตั้งแต่ Introduction to Windows 7 , การใช้งาน Windows 7 ขั้นพื้นฐาน, การใช้งานอินเทอร์เน็ตใน Windows 7, …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=9977

Apr 07

หยิบง่ายใช้คล่อง Windows 7 Tips กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับ วินโดวส์ 7

ผู้แต่ง : เวชยันต์ สังข์จุ้ย พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 บรรณลักษณ์ : 222 หน้า ISBN :  978-974-03-2688-5 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : QA 76.76.O63 ว896ห เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้เนื้อเต็มเปี่ยมละเอียดทุกขั้นตอนสำหรับมือใหม่ เนื้อหาถูกใจสำหรับมือเก่า เรียนรู้การใช้งาน Windows 7 ผ่าน Tip และ Trick ต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานการใช้งาน จนถึงการใช้งานในระดับมืออาชีพ ด้วยตัวอย่างภาพประกอบ อธิบายละเอียดทุกขั้นตอน

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=4578

Apr 07

ง่ายใช่เลย :มือใหม่หัดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชระบบปฏิบัติการ MAC OS X LEOPARD

ผู้แต่ง : เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 บรรณลักษณ์ : 381 หน้า ISBN :  978-974-03-2586-4 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : QA 76.76.O63 ก853ม เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับมือใหม่ที่หัดใช้เครื่องแมคอินทอช ด้วยระบบปฏิบัติการแมคโอเอสรุ่นใหม่ล่าสุด MAC OS X LEOPARD หรือผู้ที่เคยใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์บนเครื่องพีซีมาก่อน แต่สนใจเครื่องแมคอินทอช หนังสือเล่มนี้เหมาะกับกลุ่มผู้อ่าน ต่อไปนี้ -มือใหม่ที่หัดเริ่มใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ไม่ว่าจะเป็นเครื่องโน้ตบุ๊ก และเครื่องแมคอินทอชตั้งโต๊ะ -มือใหม่ที่เริ่มหัดใช้เครื่องแมคอินทอชภายใต้สภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการแมคโอเอสรุ่น MAC OS X สายพันธุ์ Leopard,Show Leopard และรุ่นเก่า Tiger สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ได้ -ผู้ที่เคยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีด้วยระบบปฏิบัติการวินโดว์มาก่อน เช่น Window …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=4566

Feb 24

ระบบปฏิบัติการ

ผู้แต่ง : พีระพนธ์ โสพัศสถิตย์ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 บรรณลักษณ์ : 274 หน้า ISBN :  978-974-03-2521-5 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : QA 76.76.O63 เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือระบบปฏิบัติการเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ 1. ช่วยให้ผู้อ่านได้ศึกษาเนื้อหาและทฤษฎีพื้นฐานสำคัญๆ ของระบบปฏิบัติการระดับปริญญาบัณฑิต ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องหลายเรื่องเช่น โครงสร้างข้อมูล ภาษาซี แนวคิดเชิงวัตถุ เป็นต้น รวมทั้งกรณีศึกษาระบบปฏิบัติการ UNIX ซึ่งเป็นแม่บทของระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่ที่ใช้ในปัจจุบัน 2. นำเสนองานวิจัยล่าสุดกว่า 30 ชิ้นที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมการประมวลผลแบบกระจาย ซึ่งนับวันจะใช้ซอฟต์แวร์เป็นหลักบนฮาร์ดแวร์ แพลตฟอร์มหลากชนิด อันเป็นการประมวลความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบแนวคิด มุมมองบางลักษณะของการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมทั้งแนวทางการทำวิจัยในอนาคต ในการทำให้เกิดผลเชิงบูรณาการกับระบบปฏิบัติการ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=3956