Tag: อาคารวิทยริการ

Mar 27

คืนหนังสือที่ตู้คืนอัตโนมัติ

ขยายวันหมดอายุสมาชิกสิ้นสุด summer   ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 63 ขยายกำหนดส่งคืนทุกประเภทสมาชิก กำหนดคืนถึง 12 มิ.ย. 63 [หยุดค่าปรับด้วยในวันดังกล่าว] หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งอีกครั้ง กรณีมีค่าปรับอยู่แล้วระบบจะหยุดค่าปรับแค่ปัจจุบันจนกว่าระบบจะเปิดทำการตามปกติ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31766

Sep 09

การเข้าใช้งาน ฐานข้อมูล Turnitin

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล http://www.turnitin.com นักศึกษา :  ติดต่อขอรับ Class ID ในการสมัครใช้งานได้ที่ ชั้น 3  แสดงประจำตัวบัตรนักศึกษาขอรับรหัส อาจารย์ : กรอกข้อมูลผ่านเว็บ เพื่อให้ admin สมัครให้ได้เท่านั้น สมัครสมาชิก และ คู่มือ การเข้าใช้งาน 

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30827