พ.ค. 16

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล SciVal

ฐานข้อมูล  SciVal    ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)  สามารถทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2561

SciVal เป็นแพลทฟอร์มหรือเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับ Research Performance Assessment และเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นหลัก พัฒนาขึ้นโดยสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เปิดบริการในปี 2552 ในชื่อว่า SciVal Spotlight เป็นระบบที่ใช้วัด ตรวจสอบ และติดตามสมรรถนะงานวิจัย (Research Performance) ขององค์กรวิจัยหนึ่งๆ โดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publications) และการอ้างอิงจากบทความวิจัยตีพิมพ์ (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus  สามารถใช้งานได้ที่ คลิก

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/05/16/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1-32/

พ.ค. 07

แจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เป็นวันหยุดราชการ เดือนพฤษภาคม 2561 ดังนี้

• วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 – วันพืชมงคล
• วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 – วันวิสาขบูชา

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/05/07/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-7/

เม.ย. 20

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลGale Academic OneFile

Gale Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ   สามารถใช้งานได้ที่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  รายละเอียดเพิ่มเติม  Gale Academic OneFile 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/04/20/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1-31/

มี.ค. 28

เวลาเปิดทำการ / ภาคฤดูร้อน

เวลาเปิดทำการ / ภาคฤดูร้อน   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ดังนี้

• วันจันทร์ – วันศุกร์       เวลา 08.30 – 21.00 น.
• วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 08.30 – 21.00 น. (เวลาเดิม)

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/03/28/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b9%89/

มี.ค. 28

ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการอาคารวิทยบริการเนื่องในวันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2561 ดังนี้
• วันที่ 6 เมษายน 2561 – วันจักรี
• วันที่ 12- 16 เมษายน 2561 – วันสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2561 – ปิดบริการเวลา 16.30 น.

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/03/28/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81/

มี.ค. 23

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์  และ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สวส.) พร้อมหัวหน้าฝ่าย ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ” ให้กับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/03/23/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6/

มี.ค. 22

แจ้งย้ายหนังสือหมวด Q-Z ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3

เนื่องจากอาคารวิทยบริการเตรียมดำเนินปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3  ขอแจ้งการย้ายหนังสือหมวด Q-Z ดังนี้

  • หมวด Q-Z  (ภาษาไทย)        ย้ายไปที่ ชั้น 2
  • หมวด Q-Z (ภาษาอังกฤษ)  ย้ายไปที่ ห้อง e-Library  ชั้น 3

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/03/22/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89/

มี.ค. 05

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ประเทศฟิลิปปินส์

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการและอาคาร I Work เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

คณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์

คณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์

 

 

 

 

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/03/05/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a1/

ก.พ. 26

ขอแจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ  ดังนี้

  • วันที่ 1 มีนาคม 2561 – วันมาฆบูชา

 

libraryrmutt001

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/02/26/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-2/

ก.พ. 13

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  ได้นำบุคลากรของสำนักฯ เข้าศึกษาดูงานบริการห้องสมุด และบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง Data Center มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

20180207-%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87147

20180207-%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%8749 Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/02/13/%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%81/