ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด

พื้นที่ให้บริการ (SERVICE AREA)

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตั้งอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัย ใกล้กับหอประชุมราชมงคล ห้องสมุด มธร.ธัญบุรี ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งหนังสือ แต่ยังมอบความสะดวกสบาย ความบันเทิง และเทคโนโลยีชั้นสูงให้กับคุณ

ชั้น 1

เคาน์เตอร์บริการบริการยืม – คืน
-บริการลงทะเบียนสมาชิก/ต่ออายุสมาชิก
-บริการบริการยืม-คืนหนังสือกับเจ้าหน้าที่
-ยืมด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ
-ยืมด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
-บริการชำระค่าปรับ
-บริการ BOARD GAME
-บริการสืบค้นข้อมูล OPAC

เคาน์เตอร์บริการประชาสัมพันธ์
เคาน์เตอร์ บริการ IT Zone
-บริการคอมพิวเตอร์
-บริการ Print งาน
-บริการ wifi รายสัปดาห์
-บริการห้อง Gerden 1, Gerden 2, Gerden 1-3

ห้องประชุม Executive 1,2

ชั้น 2


เคาน์เตอร์บริการ Edutainment Zone

เคาน์เตอร์บริการด้านภาษา
– บริการห้อง Discussion  2-1, 2-2

– บริการสืบค้นข้อมูล OPAC
- บริการหนังสือเฉพาะทาง -M,N,P,TX,
- บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทย  หมวด R-Z
- บริการหนังสือเยาวชน  หมวด ยว
- บริการหนังสือนวนิยาย  หมวด นว
- บริการหนังสือเรื่องสั้น  หมวด รส
- บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และจุลสารฉบับปัจจุบัน

ชั้น 3


เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
– บริการสืบค้นข้อมูล
– บริการห้อง Discussion 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 และ  3-5
– บริการห้อง Discussion 3-6 (สำหรับอาจารย์)
- บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทย หมวด Q และ หมวด T
- บริการหนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ หมวด Q-Z

เคาน์เตอร์บริการ e-library Room 
- บริการฐานข้อมูลงานวิจัย
- บริการหนังสืออ้างอิงภาษาไทย (อ.)
– อ้างอิงภาษาอังกฤษ(REF)


ชั้น 4


เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
– บริการห้อง  Discussion  4-1, 4-2, 4-3 และ 4-4
- บริการห้องสัมมนา Smart ClassRoom 4-1

– บริการสืบค้นข้อมูล OPAC
- บริการวิทยานิพนธ์(วพ)  งานวิจัย(วจ) โครงงาน(คง) และสิ่งพิมพ์รัฐบาล(สร)
- บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทย-อังกฤษ  หมวด A-L
- บริการเอกสารราชมงคล (รม.9)
- บริการหนังสือพิมพ์ย้อนหลัง

ชั้น 5


ห้องสติ-สันติ

ห้องประชุมเมธาวี

Discussion Room 5-1

ฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายนวัตกรรมสื่อการศึกษา

ห้อง Studio