October 9, 2018 archive

Oct 09

ขยายพื้นที่เปิดบริการทุกชั้น เป็นกรณีพิเศษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งขยายเวลาเปิดพื้นที่ให้บริการทุกชั้นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 เปิดให้บริการชั้น 1 – ชั้น 4 ดังนี้ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.30-  24.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์  เวลา 08.30- 21.00 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29617

Oct 09

กิจกรรม Science Show วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรม Science Show เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561   โดยได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัวเราล้วนเป็นวิทยาศาสตร์ นับแต่ความเชื่อมโยงอย่างน่ามหัศจรรย์ของสัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ และ การสาธิตทดลองในกลศาสตร์แบบนิวตัน แรงหนีศูนย์กลาง เป็นแรงเทียมชนิดหนึ่ง มีทิศชี้ออกจากแกนของการหมุน และเสมือนว่าเป็นแรงที่กระทำกับวัตถุที่กำลังหมุน

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29561