หนังสือแนะนำ

มิถุนายน 6, 2023

โภชนาการกับการควบคุมน้ำหนัก (e-Book)

มิถุนายน 6, 2023

เขียนอย่างไร วิทยานิพนธ์ ไม่โดนเท (e-Book)

พฤษภาคม 15, 2023

การวางแผนและควบคุมการผลิต (production planning & control) (e-Book)

พฤษภาคม 15, 2023

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (e-Book)

พฤษภาคม 8, 2023

นำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Power BI

พฤษภาคม 8, 2023

ยิง ADS แบบมืออาชีพ กระชากยอดขายใน Tiktok

เมษายน 11, 2023

การจัดการไอทีลอจิสติกส์ (e-Book)

เมษายน 11, 2023

IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร : Internet of Things (e-Book)

เมษายน 11, 2023

คัมภีร์การใช้งาน พีแอลซี เบคฮอฟฟ์ : PLC Beckhoff (e-Book)

มีนาคม 27, 2023

นวัตกรรมการบริหารเชิงกลยุทธ์ : strategic innovation management (e-Book)

มีนาคม 27, 2023

ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs (e-Book)

มีนาคม 27, 2023

Digital transformation in action : เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล step by step (e-Book)

มีนาคม 24, 2023

คัมภีร์เจ้าของธุรกิจ / Harvard Business Review Press

มีนาคม 23, 2023

จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล

มีนาคม 23, 2023

แบบบ้าน สร้างสุขใจ สไตล์ นอร์ดิก

มีนาคม 23, 2023

กรรมวิธีการผลิต ฉบับปรับปรุง

มีนาคม 23, 2023

การบัญชีขั้นกลาง 2

มีนาคม 23, 2023

Happy Bonsai

กุมภาพันธ์ 21, 2023

ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว

กุมภาพันธ์ 21, 2023

คู่มือการรวบรวมและจัดทำรายการเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม